Villaspeciosa in un click!

Progetto finanziato tramite la L.R. n. 261997

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Su traballu in su sartu

Sa vida de su messaju fiat traballosa meda, ca bessiat de domu a su chitzi e ndi torràt a scuriu. Sa giorronada incumentzàt a innantis po is serbidoris e avatu po is meris. Is serbidoris, in tempus de arìngiu, a primu depiant atendi is bèstias e a pustis ddas depiant portai in su sartu po arai e seminai.
Intr’'e is serbidoris ddoi fiant crassis de traballadoris pratzias po edadi e spertesa: su sotzu naràt ita fai a totu is atrus; su bastanti ddu cumandàt su sotzu e issu, de parti sua, cumandàt su boinarxu e su procaxu. Candu ddoi fiat traballu meda tzerriànt is giorronaderis puru. A is atrus traballadoris is meris ddus pagànt una borta a s’annu, agou de s’incùngia de su trigu e de sa palla, cun dinai e cosa de papai (trigu e lori), una pariga de carpitas e duxentu o trexentu fascinas chi ddas segànt issus e totu. In Biddaspitziosa, impari a su trigu e a sa mata de s’olia, prantànt su lori e sa bìngia. S’àxina dda imperànt po su binu chi podiat essi fatu e cracau o binu’e prentza, a totus ddis praxiat su piriciou, ca fiat unu binu druci e ligeru.

 1  1936. Is bois e su cuaddu arendi sa terra.
2  1934. Is bois ca serbiant in su traballu in su sartu po arai sa terra e po sa trèula.
3  1930. Pipiedda acanta de is bois candu funt arendi sa terra.
4  Annus Cincuanta. Òminis acanta de is cuaddus chi serbiant po arai sa terra.
5  Su messadori. Po sa messa fiat bistiu cun d-unu deventàlliu e unu manigotu de peddi.
6  Piciocus chi traballant in su sartu.
7  A s’acabu de is annus Coranta. Òminis e fèminas si firmant de traballai po su murzu.
8  Piciocheddu in su sartu in pitzus de su tratori po scassai. Intzandus is piciocheddus incumintzànt a traballai de piticheddus, agiudànt su babu o andànt a traballai cumenti serbidoreddus.
9  A sa primu mitadi de is annus Cincuanta. Òminis in pitzus de su tratori po scassai.
10  A sa primu mitadi de is annus Cincuanta. Piciocus e pipius in su sartu acanta de su tratori.
11 A sa primu mitadi de is annus Cincuanta. Piciocus e pipius fadendi sa messa; bieus unu pipiu cun sa màiga de su trigu.
12  Piciocus apitzus de unu tratori.

987654321211101